Hizmet Alanlarımız


Gayrimenkul geliştirme; temelde arsa seçimi ile başlayan ve arsaya ilişkin hedeflerin belirlenmesi, fizibilite çalışmaları, gerekli kişi veya kuruluşlarla bağlantıların yapılması, alternatif projelerin tasarımı, pazar araştırmaları, finansman gibi inşaatın bitimine ve hatta satış sonrasına kadar birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren uzun, karmaşık ve zor bir süreçtir. Projenin başarıya ulaşması adına, yatırımı şekillendiren iki temel unsurdan zaman ve maliyetin kontrolünü detaylı ve doğru bir planlama ile sağlayarak, çoğu zaman iç içe geçmiş ve birbirine paralel giden bu süreci sizler adına aşağıda başlıklar halinde görebileceğiniz adımlarla yönetiyoruz.

null

Yatırım Stratejisini Belirlemek

null

Oturma ve Çalışma İzinlerini Almak

null

Proje Hizmetini Sunmak

null

Uluslararası Pazar Araştırması Yapmak

null

Projeye Göre Uygun Arazi Bulmak

null

Projenin İnşaatını Yapmak

null

Proje Satış Sürecini Yönetmek

null

Yatırımcı Stratejisine Göre Şirket Kurmak

null

Arazinin İnşaat Süreci İçin Gerekli İzinleri Almak

null

Projeyi Yönetmek ve Denetlemek